Đoàn tàu số bằng gỗ TA006


Đoàn tàu số bằng gỗ TA006

Đoàn tàu số bằng gỗ TA006

90,000 đ
Mã sản phẩm: Nhóm sản phẩm: Đồ Chơi Gỗ

Gồm 12 toa tàu nhỏ bé chở các chữ số thật đáng yêu. Bộ đoàn tàu giúp trẻ làm quen với các chữ số và thứ tự sắp xếp của từng số.


Gồm 12 toa tàu nhỏ bé chở các chữ số thật đáng yêu. Bộ đoàn tàu giúp trẻ làm quen với các chữ số và thứ tự sắp xếp của từng số.
Đây là một sản phẩm giáo dục điển hình giúp trẻ học tập và rèn luyện trong những ngày đầu đến trường. Đoàn tàu số bằng gỗ giúp bé làm quen với các con số bằng việc lắp ghép các toa tàu. Mỗi toa sẽ tương ứng với 1 chữ số, bé vừa có thể học lắp ghép, vừa có thể học số.


© 2015 QuaKhuyenMaiDN.com - Thiết kế Website Đà Nẵng Núi Thần Tài