5 Miếng nối dây áo ngực tiện dụng


5 Miếng nối dây áo ngực tiện dụng

5 Miếng nối dây áo ngực tiện dụng

35,000 đ
Mã sản phẩm: Nhóm sản phẩm: Đồ Lót

Dùng nới rộng dây lưng áo, mỗi miếng có 3 hàng cài đôi. Cài vào tháo ra dễ dàng không làm ảnh hưởng nhều đến chất lượng sản phẩm.


Dùng nới rộng dây lưng áo, mỗi miếng có 3 hàng cài đôi
Cài vào tháo ra dễ dàng không làm ảnh hưởng nhều đến chất lượng sản phẩm.
Có 3 nút gài tiện dụng cho bạn điều chỉnh cho vừa với vòng một của bạn.


© 2015 QuaKhuyenMaiDN.com - Thiết kế Website Đà Nẵng Núi Thần Tài